Het maken van een sinterklaasgedicht is ieder jaar weer een zware taak. Dit artikel kan je helpen om het beste sinterklaasgedicht te maken.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Wat is een goed rijmschema voor een sinterklaasgedicht? 

Een goed rijmschema voor een sinterklaasgedicht is ABAB of ABCB, waarbij de laatste woorden van de tweede en de vierde regel op elkaar rijmen. Dit geeft het gedicht meer variatie en spanning dan het klassieke AABB-schema.

Hoe vind je rijmwoorden voor je gedicht?

Je kunt rijmwoorden voor je gedicht vinden door gebruik te maken van een online rijmwoordenboek, zoals Rijmwoordenboek.nl of Rijm.nu. Je kunt ook zelf rijmwoorden bedenken door te letten op de klank en de spelling van de woorden. Probeer woorden te vermijden die te vaak gebruikt worden, zoals jaar, klaar, baard en taart.Hoe maak je je gedicht persoonlijk en origineel? 

Je maakt je gedicht persoonlijk en origineel door in te gaan op de hobby’s, interesses, eigenschappen of gebeurtenissen van de persoon voor wie je het gedicht schrijft. Je kunt ook een anekdote, een compliment, een wens of een advies verwerken in je gedicht. Probeer humor, ironie of een beetje plagen te gebruiken, maar wees niet te hard of onaardig.

Hoe lang moet een sinterklaasgedicht zijn?

Een sinterklaasgedicht hoeft niet te lang te zijn, want dat kan saai of vermoeiend worden voor de lezer en de luisteraar. Een goed sinterklaasgedicht heeft meestal tussen de 8 en 16 regels, verdeeld over 2 of 4 strofen. Je kunt je gedicht langer maken als je veel te vertellen hebt, maar zorg er dan voor dat je gedicht een duidelijke structuur en een rode draad heeft.

Hoe begin en eindig je een sinterklaasgedicht? 

Je begint je gedicht met een pakkende openingszin die de aandacht trekt en de toon zet voor de rest van het gedicht. Je kunt bijvoorbeeld een vraag, een uitroep, een woordspeling of een rijmende groet gebruiken. Je eindigt je gedicht met een passende slotzin die het gedicht afrondt en de spanning oplost. Je kunt bijvoorbeeld een verrassing, een wens, een compliment of een verwijzing naar het cadeau gebruiken.

Hoe zorg je voor een goed ritme en metrum in je gedicht?

Je zorgt voor een goed ritme en metrum in je gedicht door te letten op de klemtoon, de lengte en het aantal lettergrepen van de woorden in je gedicht. Een veelgebruikt metrum voor een sinterklaasgedicht is de jambe, waarbij je afwisselend een onbeklemtoonde en een beklemtoonde lettergreep hebt. Bijvoorbeeld: Sint heeft zit-ten den-ken. Je kunt ook variëren met andere metra, zoals de trochee, de dactylus of de anapest.

Hoe gebruik je leestekens, hoofdletters en rijm in je gedicht? 

Je gebruikt leestekens, hoofdletters en rijm in je gedicht om de betekenis, de structuur en de klank van je gedicht te verduidelijken en te versterken. Je gebruikt een hoofdletter aan het begin van elke regel en aan het begin van een nieuwe zin. Je gebruikt een punt, een komma, een vraagteken of een uitroepteken aan het einde van elke zin. Je gebruikt een rijmwoord aan het einde van elke rijmende regel en je zorgt ervoor dat de rijmwoorden echt op elkaar rijmen, zowel qua klank als qua spelling.

Hoe controleer en verbeter je je gedicht? 

Je controleert en verbetert je gedicht door het hardop voor te lezen of aan iemand anders te laten lezen.. Je let daarbij op de volgende punten:

  • Klopt de spelling en de grammatica van je gedicht?
  • Loopt het ritme en het metrum van je gedicht lekker?
  • Rijmen de woorden in je gedicht goed op elkaar?
  • Is je gedicht duidelijk, logisch en samenhangend?
  • Is je gedicht persoonlijk, origineel en leuk?
  • Past je gedicht bij het cadeau en de persoon voor wie je het schrijft?

Hoe presenteer je je gedicht?

Je presenteert je gedicht op een leuke en creatieve manier die past bij het gedicht, het cadeau en de persoon voor wie je het schrijft. Je kunt bijvoorbeeld je gedicht op een mooi papier schrijven of printen, versieren met tekeningen of stickers, in een envelop of een doos stoppen, verstoppen of verpakken in het cadeau, voorlezen met een Sinterklaas- of Pietenmuts op, of op een originele manier overhandigen.

Hoe kun je hulp krijgen bij het maken van je sinterklaasgedicht? 

Je kunt hulp krijgen bij het maken van je gedicht door gebruik te maken van online tools, zoals Sinterklaasgedichten.com of Sinterklaasgedichten.nu, waar je een kant-en-klaar gedicht kunt genereren of inspiratie kunt opdoen. Je kunt ook hulp vragen aan iemand die goed kan rijmen, zoals een vriend, een familielid of een klasgenoot. 

Sinterklaasgedicht maken in 7 stappen – inclusief 5 tips | Westwing

5 rijmtips voor het beste sinterklaasgedicht | Schrijversacademie

Sinterklaasgedicht schrijven: 10 tips – Letterdesk

Hoe maak je een Sinterklaasgedicht? Stappenplan voor je kind