Grabbits! maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak voor de bezoekers van haar website te vergroten, advertenties te beheren en haar website te analyseren. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van Grabbits! geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoordcookie verklaring

Grabbits Algemene Voorwaarden | Grabbits
Ga naar de bovenkant van de pagina

Grabbits Algemene Voorwaarden

Grabbits Algemene Voorwaarden

Let op: per 1 februari 2016 zullen wij geen vergoeding of andere beloningen meer geven voor het insturen van ervaringsverhalen op Grabbits!

1 Diensten van Grabbits!

1.1 Grabbits! geeft haar leden de mogelijkheid om ervaringen te delen in reactie reeds op Grabbits! geplaatste ervaringsverhalen of om ervaringsverhalen over nieuwe onderwerpen in te sturen.

1.2 Iedereen die zich aanmeldt bij Grabbits! wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar ervaringsverhaal aan Grabbits! in te sturen.

2 Voorwaarden voor deelname aan Grabbits!

2.1 Een ieder die zichzelf in staat wil stellen zijn of haar ervaringsverhaal te delen op de website Grabbits!, dient zich bij Grabbits! aan te melden als lid.

2.2 Aanmelding bij Grabbits! geschiedt door het opgeven van naam, adres, woonplaats en emailadres. Vervolgens kiest men een gebruikersnaam en een password. De gebruikersnaam en het password zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen worden aan een andere persoon.

2.3 Na registratie als lid van Grabbits! kan men door middel van een speciaal hiervoor gemaakt formulier zijn of haar ervaringsverhaal insturen naar Grabbits!

2.4 Grabbits! behoudt zich het recht voor om leden, zonder opgaaf van redenen, te verwijderen als lid. Aanleiding voor verwijdering kan zijn:

 • het insturen van niet serieuze of duidelijk onware ervaringsverhalen,
 • het insturen van artikelen en of ervaringsverhalen met racistische, pornografische, seksistische, opruiende inhoud of inhoud die persoonlijk tegen iemand is gericht,
 • constant ervaringsverhalen van een paar regels insturen, of ervaringsverhalen met weinig of geen inhoud.

2.5 Per persoon mag niet meer dan één account worden aangemaakt. Wanneer Grabbits! constateert dat een lid meerdere accounts gebruikt zullen alle accounts van de betreffende persoon worden gesloten.

3 Redactie en aanpassingen

3.1 Nadat een lid van Grabbits! zijn of haar ervaringsverhaal heeft ingestuurd, wordt dit door de redactie beoordeeld op geschiktheid. Wanneer een ervaringsverhaal geschikt wordt geacht om geplaatst te worden op de website, dan wordt deze eerst door Grabbits! aangepast. Dit houdt in dat de inhoud van het ervaringsverhaal onaangetast blijft, maar dat er indien nodig tekstuele en grammaticale aanpassingen gedaan worden, om zo je verhaal beter te doen overkomen.

3.2 Wanneer leden eigennamen van personen in hun ervaringsverhalen gebruiken, dan zal Grabbits! deze veranderen in fictieve namen. Persoonlijke beschuldigingen zullen door Grabbits! uit het ervaringsverhaal verwijderd worden.

3.3 Het is niet toegestaan links naar andere websites in een ervaringsverhaal te plaatsen. Wanneer Grabbits! toch links in een ingestuurd ervaringsverhaal tegenkomt, dan zullen deze verwijderd worden voordat het betreffende ervaringsverhaal geplaatst wordt.

3.4 Een ervaringsverhaal is geschikt wanneer:

 • Er een duidelijk begin en eind aan het ervaringsverhaal zit.
 • Het een goed samenhangend en begrijpelijk verhaal is.
 • Het voldoende informatie over het onderwerp bevat.
 • Het een duidelijke eigen ervaring bevat.
 • Het geen nieuwsfeit beschrijft waar men geen eigen, persoonlijke ervaring mee heeft.
 • Een ervaringsverhaal een lengte van minimaal 400 woorden heeft.
 • Een ervaringsverhaal geen beschuldiging aan het adres van één of meerdere personen is.
 • De inhoud van het ervaringsverhaal netjes is:
  • geen ongepast taalgebruik,
  • geen gevloek, geen racisme,
  • geen pornografie.
  • Ook het aanzetten tot druggebruik, gebruik van illegale medicijnen en hacken is niet toegestaan.
 • Wanneer het geen paranormale inhoud bevat.
 • Het niet gaat over alternatieve geneeswijzen.
 • Het niet op onwaarheden berust.
 • Het geen casino- of gokgerelateerde inhoud bevat.

4 Auteursrecht

4.1 Het auteursrecht van de ingestuurde ervaringsverhalen ligt bij Grabbits! Door uw ervaringsverhaal met Grabbits! te delen, wordt dit eigendom van Grabbits! Mocht een lid van Grabbits! zijn of haar ervaringsverhaal van de website verwijderd willen hebben, dan dient men hiertoe per mail contact op te nemen met Grabbits!

4.2 Niets van de website grabbits.nl mag zonder toestemming van Grabbits! op enigerlei wijze gekopieerd, dan wel overgenomen worden. Het is wel toegestaan een link naar een ervaringsverhaal of bronartikel van Grabbits! op een andere website te plaatsen.

5 Contact en communicatie

5.1 Iedere communicatie tussen Grabbits! en haar leden geschiedt op elektronische wijze. Grabbits! zal het gecommuniceerde als bewijs en/of tegenbewijs bewaren voor beide partijen.

5.2 Contact met Grabbits! geschiedt uitsluitend op elektronische wijze via het mailadres .(JavaScript must be enabled to view this email address).

6 Aansprakelijkheid

7.1 Grabbits! is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade geleden door informatie vermeld op de website grabbits.nl. Met betrekking tot medisch- en psychisch gerelateerde verhalen adviseert Grabbits! altijd een arts of deskundige te raadplegen.

7.2 Grabbits! behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zonder dit te communiceren met haar leden.

7 Privacy

8.1 De naam-, adres- en emailgegevens van leden van Grabbits! zullen door Grabbits! nooit worden overgedragen aan anderen. 

Top van de dag:

Mijn ervaringen… 22 uur geleden
Zoekterm: https:/…